Unlocking the Power of Crewcrafting®

Vi använder forskningsbaserade metoder, tekniker och program.

Vårt uppdrag – crewcrafting®

Crewcrafting® är ett koncept som står för ”utveckling av besättning”. Inom vårt koncept "crewcrafting®" använder vi forskningsbaserade metoder, tekniker och program samt erfarenheter av att segla besättningar över världens hav, som lär ledare och medarbetare att utveckla och bibehålla starka och hållbara team (crew).

Vi utbildar både digitalt och live.  Vi har öppna kurser, gratis webinars och skräddarsyr kortare och längre utbildningar för ditt företag.

Ledarskap | Teamcrafting | Medarbetarskap | Kommunikation | Målorienterat arbete | After Action Review | Team Pro Inventory

Program, kurser & webinars

AFTER ACTION REVIEW Certifieringskurs

Lär dig att handleda en formell AAR effektivt och framgångsrikt. I den här AAR utbildningen får du det du behöver för att börja jobba med en metod för systematiskt lärande och utveckling för att bli bättre att möte framtida utmaningar.

Lär dig MÅLORIENTERAT ARBETE

Rätt utformade och tillämpade kan mål och målarbete främja tillfredställelse av flera grundläggande behov, t ex behovet av kompetens (känna sig duktig), autonomi (känna att man agerar med valfrihet) och samhörighet (känna att man tillhör en gemenskap).

DIGITALA UTBILDNINGAR
Gratis Webinar

Välkommen på en introduktion till en enkel, flexibel och systematisk metod för lärande och utveckling. Gratis webinar där vi berättar om After Action Review – en metod för systematiskt lärande.

Vårt uppdrag

Crewcrafting® är ett koncept som står för ”utveckling av besättning”. Inom vårt koncept använder vi forskningsbaserade metoder, tekniker och program samt erfarenheter från att segla besättningar över hav, som lär ledare och medarbetare att utveckla och bibehålla starka och hållbara team (crew). Så vi är duktiga på: träna människor i extremsporten ”att vara människa bland människor”.

Kontakta oss

Läs vår integritetspolicy