After Action Review

Handledare utbildning

Lär dig
HANDLEDA
After Action Review

Kursen syftar till att utveckla ledares och/eller deltagarnas kunskaper och förståelse för vad After Action Review är, hur dialogverktyget genomförs i praktiken och vilken nytta det kan bidra till i verksamheten. Och därmed kontinuerligt öka förmågan att bli bättre på att lösa framtida utmaningar.

Efter avslutad kurs förväntas du kunna:

  • Förstå After Action Review som dialogmetod för utvärdering och lärande. 
  • Som handledare kunna planera, praktiskt genomföra och utvärdera genomförandet av en After Action Review.
  • Kunskap om målinriktat arbete.

Utbildningens innehåll

  • Grunderna i AAR-metoden: Bakgrund, metodens olika delar och metodiken kring genomförandet.
  • Ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt genomförande.
  • Kunskap om effektivt målinriktat arbete. 
  • Genomgång av tillgängligt arbetsmaterial och hur det ska användas; handledarguide.

Praktisk information

Kurslängd:   1 dag 
Kursformat:  DIGITAL- och IRL samt företagsanpassade utbildningar.     
Tid:              09.00 – 16.00
Max:            10 deltagare
Pris:             4 995: ex moms per deltagare

Kontakta oss här för Företagsanpassad utbildning ››

Kursupplägg

Här kan du ladda ner mer fördjupad information om After Action Review – bakgrund, syfte och kursupplägg etc.

Klicka här..