After Action Review

INFORMELL

Lär dig
Informell
After Action Review

Informell After Action Review är en metodik lämpad för organisationer som vill ha ett strukturerat och flexibelt verktyg att använda systematiskt i verksamheten. Metodiken är evidensbaserad och sin grund i reflektion, lärande och målinriktat arbete.

En workshopkurs är för grupper som snabbt vill komma igång med utveckling

  • Förstå After Action Review som dialogmetod för utvärdering och lärande. 
  • Kursen hjälper er att direkt komma igång med genomföra AAR.

Utbildningens innehåll

  • Grunder i AAR-metoden. 
  • Faktorer viktiga för psykologisk trygghet.
  • Hur en informell AAR genomförs på ett effektivt och roligt sätt.

Praktisk information

Kurslängd:      ca 4 timmar
Kursformat:    In Real Life

Kontakta oss här för Företagsanpassad utbildning ››

Kursupplägg

Kontakta oss för ett upplägg som passar er organisation bäst.