After Action Review - Informell

Lär dig
Informell
After Action Review

Informell After Action Review är en metodik lämpad för organisationer som vill ha ett strukturerat och flexibelt verktyg att använda systematiskt i verksamheten. Metodiken är evidensbaserad och sin grund i reflektion, lärande och målinriktat arbete.

En workshopkurs är för grupper som snabbt vill komma igång med utveckling

  • Förstå After Action Review som dialogmetod för utvärdering och lärande. 
  • Kursen hjälper er att direkt komma igång med genomföra AAR.

Utbildningens innehåll

  • Grunder i AAR-metoden. 
  • Faktorer viktiga för psykologisk trygghet.
  • Hur en informell AAR genomförs på ett effektivt och roligt sätt.

Praktisk information

Kurslängd:      ca 4 timmar
Kursformat:    In Real Life

Kontakta oss här för Företagsanpassad utbildning ››

After Action Review - Informell

Kursupplägg

Kontakta oss för ett upplägg som passar er organisation bäst.