After Action Review Kurs

After Action Review Kurser

Vi erbjuder två olika kursformat av metoden After Action Review beroende på vem och vilka behov som du har.

De kurser vi erbjuder är:

After Action Review Kurs

Handledare kurs för AAR

AFTER ACTION REVIEW

Denna utbildning riktar sig till dig som är t.ex. chef, ledare eller arbetar inom HR. Kursen har fokus på att utbilda dig som vill lära dig handleda i metoden After Action Review, framförallt den formella AAR men även informell AAR. 

Kursen är en heldags workshop och erbjuds både som digital kurs och IRL

KOMMANDE KURSER

För anmälan klicka på passande kurs

16 November – digital

20 Oktober – Stockholm 

27 Oktober – Göteborg 

After Action Review Kurs

För grupper och team

AFTER ACTION REVIEW

Denna utbildning riktar sig till olika typer av grupper, HR eller organisationer som snabbt vill komma igång med en metod som bidrar till systemtiskt lärande, utveckling av förmågor- och gruppsammanhållning. Metoden är informell After Action Review.

Kursupplägget är tlll viss del tidsflexibelt – ca 4 timmar behöver vi för att säkerställa att ni är up and running efter kursen.

WORKSHOP | KURS FÖR GRUPPER OCH TEAM 

Kontakta oss om hur vi kan hjälpa dig och team att 

Klicka här för att läsa mer om kursen