After Action Review

UTBILDNING

Mål med utbildningen

Kursen syftar till att utveckla ledares och/eller deltagarnas kunskaper och förståelse för vad After Action Review är, hur dialogverktyget genomförs i praktiken och vilken nytta det kan bidra till i verksamheten. Och därmed kontinuerligt öka förmågan att bli bättre på att lösa framtida utmaningar.

 

Efter avslutad kurs förväntas du kunna:

  • Förstå After Action Review som dialogmetod för utvärdering och lärande. 
  • Som handledare kunna planera, praktiskt genomföra och utvärdera genomförandet av en After Action Review.
  • Kunskap om målinriktat arbete.

Utbildningens innehåll

  • Grunderi AAR-metoden. Bakgrund, metodens olika delar och metodiken kring genomförandet.
  • Ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt genomförande.
  • Kunskap om effektivt målinriktat arbete. 
  • Genomgång av tillgängligt arbetsmaterial och hur det ska användas; handledarguide, mall för genomförande samt resultatmall.

Praktisk information

Kurslängd:   1 dag 
Kursformat:  A. DIGITAL utbildning       
                    B. IRL 
Tid:              09.00 - 17.00
Plats:           Stockholm, Göteborg, Malmö
Max:            12 deltagare
Pris:             4 995: ex moms per deltagare

AAR Kursupplägg

Kursupplägg

Här kan du ladda ner mer födjupad information om After Action Review – bakgrund, syfte och kursupplägg etc.

Klicka här ››

Kursdatum 2021

Digital utbildning (Zoom). 

Deltagarantal begränsas till max 10 personer.
28 januari 
Fler datum kommer att publiceras inom kort

IRL workshops

Vi inväntar tills myndigheten bedömer det mindre riskfyllt med sammankomster.