After Action Review

UTBILDNING

Mål med utbildningen

Kursen syftar till att utveckla ledares och/eller deltagarnas kunskaper och förståelse för vad After Action Review är, hur dialogverktyget genomförs i praktiken och vilken nytta det kan bidra till i verksamheten. Och därmed kontinuerligt öka förmågan att bli bättre på att lösa framtida utmaningar.

 

Efter avslutad kurs förväntas du kunna:

  • Förstå After Action Review som dialogmetod för utvärdering och lärande. 
  • Som handledare kunna planera, praktiskt genomföra och utvärdera genomförandet av en After Action Review.
  • Kunskap om målinriktat arbete.

Utbildningens innehåll

  • Grunderi AAR-metoden. Bakgrund, metodens olika delar och metodiken kring genomförandet.
  • Ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt genomförande.
  • Kunskap om effektivt målinriktat arbete. 
  • Genomgång av tillgängligt arbetsmaterial och hur det ska användas; handledarguide, mall för genomförande samt resultatmall.

Anmälan

Praktisk information

Kurslängd:   1 dag 
Kursformat:  A. DIGITAL utbildning       
                    B. IRL 
Tid:              09.00 - 17.00
Plats:           Stockholm, Göteborg, Malmö
Max:            12 deltagare
Pris:             4 995: ex moms per deltagare

AAR Kursupplägg

Kursupplägg

Här kan du ladda ner mer födjupad information om After Action Review – bakgrund, syfte och kursupplägg etc.

Klicka här ››

Kursdatum 2021

Digital utbildning (Zoom). 

Deltagarantal begränsas till max 12 personer.
28 januari   |  11 februari.  |  18 mars

IRL workshops

Vi inväntar tills myndigheten bedömer det mindre riskfyllt med sammankomster.