After-action reviews

fileaccounts2f155062ffiles2f93-6562196

After Action Review

Vill du öka effektiviteten i ditt team med 25% genom en insats som tar 18 minuter? Börja med att göra after action reviews (AAR).

En metod som i vetenskapliga studier visat sig mycket effektiv för att främja utveckling av såväl teamprestationer som individuella prestationer är så kallade after-action reviews (AAR) eller team debriefs. After-action review är en enkel och strukturerad metod för att arbeta med målsättningar, återkoppling och reflektion.

| Syftet är att kontinuerligt lära och utveckla teamets/arbetsgruppens arbete och, om man så önskar, sprida denna kunskap vidare till andra team/arbetsgrupper i organisationen

En meta-analys av 46 olika studier visar att så kallade After Action Reviews, det vill säga reflektion efter att ett team utfört ett uppdrag, ökar prestationen på följande uppdrag med i genomsnitt 25%. En After Action Review tar i genomsnitt ca 18 minuter att genomföra – bra avkastning på den tiden med andra ord.

Så här lägger du upp en After-action review.

En AAR består av följande frågor: 

 1. VAD VAR VÅRT MÅL/INTENTION?
 2. I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR MÅLET/INTENTIONEN UPPNÅDD?
 3. VAD GJORDE VI SOM VAR BRA OCH VARFÖR?
 4. VAD KAN VI GÖRA BÄTTRE OCH HUR?

Forskningen visar att bristande struktur och planering påtagligt minskar effekten av AAR medan god struktur/planering ökar effekten. 

Nedanstående kan vara bra att ha som utgångspunkt vid planering av AAR:

 • Sessionen ska schemaläggas. En AAR bör förläggas så nära i anslutning i tid som möjligt till det som ska utvärderas.
 • En AAR genomförs helst face-to-face, men ifall det inte är möjligt så är virtuellt alternativet. Det viktiga är att en review blir av.
 • Avsätt tillräckligt med tid. Formatet kan även användas för snabbreflektion kring mindre företeelser.
 • Se till att det finns en dokumentationsmall för AAR.
 • Tilldela en individ ansvar för dokumentering, för uppföljning etc.
 • Sätt tidsram i förväg hur mycket tid varje del av AAR ska ta och håll dessa – detta är mycket viktigt!
 • Sätt innehålls ramen i förväg dvs. vad AAR ska handla om, den utgå ifrån en specifik händelse (möte, arbetsmoment), ett specifikt tema (samarbete i teamet, kommunikation mellan ldare och övrigt team etc).

Viktigt att man, innan man påbörjar själva AAR, tydliggör och kommer överens om spelreglerna för AAR. Nedan är ett föslag på förhållningsregler:

 • Aktivt deltagande; viktigt att alla deltar aktivt.
 • Allas åsikter och upplevelser har lika värde (vi är olika och upplever världen olika).
 • Ej tillåtet att skuldbelägga eller anklaga.
 • Det finns inga ”rätt” eller ”fel” svar.
 • Öppenhet för nya ideer.
 • Försök ha inställningen ”Ja…. och” snarare än ”Ja ……men”.
 • Ha fokus på att identifiera möjligheter för förbättring och utveckling.
 • Ingen dokumentation av AAR kommer att offentliggöras utan alla deltagares samtycke.

När det gäller genomförandet och faciliterings strukturen så är det ett annat kapitel och ämne för en ny artikel. 

| Tycker du att detta verkar intressant och du vill lära dig och din grupp mer om After-action review | kontakta mig så lägger vi upp en effektiv 3 timmars workshop.

Lycka till

Referenser:
Hughes et al. (2016). Saving lives: A meta-analysis of team training in healthcare. Journal of Applied Psychology, online first
Klein et al. (2009). Does team building work? Small Group Research, 40(2), 181-22.
Salas et al. (2008). Does team training improve team performance? A meta-analysis, Human Factors: Tej Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 50(6), 903-933.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.