After Action Review

UTBILDNING

After Action Review

Mål med utbildningen

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper och förståelse för vad After Action Review är, hur dialogverktyget kan användas i praktiken och vilken nytta det kan bidra till i verksamheten.

 

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Beskriva After Action Review som dialogmetod för utvärdering och lärande efter insats och övning
  • Förklara hur metoden kan användas för att skapa bättre förutsättningar för lärande efter insats och övning samt
  • Redogöra för hur metoden kan användas i praktiken och vad som förväntas av varje deltagare

Utbildningens innehåll

  • Kursen innehåller grunderna i AAR-metoden. Bakgrund, metodens olika delar och metodiken kring genomförandet.
  • Ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt genomförande.
  • Genomgång av tillgängligt arbetsmaterial och hur det ska användas; handledarguide, mall för genomförande samt resultatmall.
  • Grunder i Teamdynamik och teamutveckling. 

Kurslängd och pris

Kurslängd:

En heldag

Kurspris: 

4 995 ex moms per deltagare. Max 12 deltagare

Företagsanpassad utbildning:

 

Kursdatum

Stockholm:       

14 oktober 2020

Göteborg:

18 november 2020

Ladda ner kursinbjudan

Klicka här

Anmälan