Vi utbildar dig i att hantera oro och kontrollera din stress

Att sova gott är livsviktigt!

Ted Talk om stress

Det är inte vad du tänker utan
– HUR DU TÄNKER

Introduktion

Vår forskningsbaserade utgångspunkt är att det som gör att vi sover dåligt på grund av stress är inte saker runt omkring oss utan hur du tänker.  Att prestera bättre med mental träning dvs. att bli medveten om sina tankeprocesser har varit välkänt inom idrotten i årtionden. Med forskningen som grund har vi utvecklat metoder och verktyg som gör att du kommer att sova bättre genom att hantera din oro och dämpa din stress. För att du ska förstå bättre hur vi tänker kring stress har vi valt att referera till ett TEDTalk. 

Ett kort referat från ett TED talks av Kelly MacGonigal "how to make stress your best friend"

En intressant studie som följde 30 000 vuxna i USA under åtta år och man började med att fråga folk, "Hur mycket stress har du upplevt under det senaste året?" De frågade också, "Tror du att stress är skadligt för din hälsa?" Sedan användes offentliga dödsregister för att ta reda på vem som dog. 

Önskar du en kortare skriven sammanfattning, läs min artikel här.

 Resultatet visar:

  • Människor som hade upplevt mycket stress året före hade 43 procent ökad risk för att dö. Men det var bara sant för människor som även trodde att stress är skadligt för din hälsa.
  • Människor som upplevde mycket stress men inte såg stress som skadligt var inte mer benägna att avlida. I själva verket hade de den lägsta risken att dö av alla i studien, inklusive människor som upplevde relativt lite stress. 

Forskarna uppskattade att under de åtta åren de följde dödsfall så dog 182 000 amerikaner i förtid, inte från stress, utan från tron att stress är dåligt för dig.  Det är över 20 000 dödsfall per år. Om denna uppskattning är korrekt,  skulle det göra tron att stress är dåligt för dig till den 15:e största dödsorsaken i USA förra året, med fler dödsfall än hudcancer, HIV/AIDS och mord. 

Så denna studie får oss att undra: kan din inställning till stress göra dig friskare? Och här säger vetenskapen JA!. När du ändrar din inställning till stress, kan du ändra din kropps reaktion på stress. Ref: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22201278

Vi har hittills behandlat innehållet (sakfrågan) i en stressad persons liv, inte GRUNDORSAKEN.
Så vad är då grundorsaken...

Det är inte antalet uppgifter som skapar stress.
Det är inte vad du tänker utan hur du tänker.
Bli medveten om dina tankeprocesser med hjälp av metacognition!

Vill du veta mer om metacognition klicka här ››

Vi hjälper dig att förstå hur din hjärna reagerar på dina tankar. Därmed kan du själv styra om du blir stressad!

  • Vi hjälper dig hantera din oro och dämpa din stress - att sova bätte på natten kanske.
  • Du får konkreta verktyg för att hantera dina tankar och därmed möjlighet att påverka din stress

Verkar detta intressant? – för mer information 

Våra tjänster

Föreläsning

Samla dina medarbetare/kollegor kring temat ”Ta kontroll över din stress”.

Under två timmar får du en tydlig förståelse för hur din hjärna fungerar, första steget i att dämpa din stressnivå. Du får lära dig styra dina tankar och byta ut dina tankar. Du får två konkreta övningar som hjälper dig när du fastnat i destruktiva tankemönster, när dina tankar har låst sig.

Som en bonus får du prata med dina kollegor om stress utan att bli stressad… 

Förebygga stress – endagskurs

Idag vet vi vad grundorsaken till stress är. Vi har också kunskapen och metoderna att dämpa vår stress. Under förmiddagen får du lära dig det mesta om stress. Du får också metoder och verktyg som gör att du kan omsätta dina kunskaper till praktiska verktyg. Under eftermiddagen är det uteslutande träning. Du kommer att märka effekten av övningarna redan samma eftermiddag.

Efter kursen har du verktyg för att sova bättre genom att hantera din oro och dämpa din stress. Ett konkret kursmaterial som du tar med dig för vidare träning och fördjupning.

Modul i ledarskapsprogram

Stressade mellanchefer… är det möjligt att vara mellanchef utan att vara stressad ???
Vi har skräddarsytt en halvdagsmodul som är tänkt att integreras i ledarskapsprogram. Innehållet är anpassat till mellanchefer som inte bara förväntas hantera sin egen stressnivå utan även förväntas vara ett stöd för sina medarbetare. Du får inblick i senaste hjärnforskningens nya rön när det gäller stress. Du får metakognitiva tekniker och övningar som du kan göra själv och/eller dela med dina medarbetare.

Maths Ehrenström

Certifierad handledare.
Maths har framgångsrikt, i mer än 20 år, arbetat med människor i olika organisationer och i olika brancher. Han har haft fokus på att få människor att bättre förstå och kommunicera med varandra för att göra bättre kundmöten samt att det ska kännas kul att gå till jobbet. De senare åren, då han sett många människor lida av stress och utbrändhet, intresserat sig även för stresshantering. Maths har varit i högsta grad delaktig i utvecklande av de program som på ett nytt och effektivt sätt lär oss männiksor att hantera stress bättre.