KOMMUNIKATION

PROGRAM - TEAMKOMMUNIKATION

Med det här programmet kommer du att förstå och kunna:

 1. Identifiera VAD som fungerar och inte fungerar i en grupp, och förstå VARFÖR det är så.
 2. Identifiera ett önskat läge/tillstånd för gruppen.
 3. Strategiskt VÄLJA de utvecklingsinsatser som effektivt förflyttar gruppen mot det önskade läget/tillståndet.
 4. Praktiskt genomföra riktad träning för att uppnå önskade teamfärdigheter dvs veta HUR du tränar och utvecklar gruppen.  

Vi hävdar absolut inte att allt måste ske i team, men de gånger de behövs så varför inte vara tränad i att bedriva framgångsrikt teamarbete.

Det är en extremsport att "vara människa bland människor" - det är mycket match och lite träning.

En insiktsfull människa

För vem och varför?

En workshop för chefer och arbetsledare som vill bredda och fördjupa sin kompetens och färdigheter med att leda och utveckla grupper till team. 

Det kan vara många saker som inte fungerar optimalt i en grupp. Med ett aktivt teamledarskap kan du som ledare identifiera och välja rätt utvecklingsinsatser. Vi ger dig verktygen och nycklarna som gör att du själv kan utveckla och därmed strategiskt förflytta vilken grupp som helst, från vilket utgångsläge som helst. LÄS MER HÄR ››

Målgrupp

Passar förpersoner som leder grupper:  chefer, ledare, projektledare och arbetsledare.

Varför behöver jag bli duktig i kommunikation?

Kommunikation som fungerar bra mellan medarbetare och chefer skapar engagemang och ökad förståelse för varandra. Det gör också att vi vågar dela med oss av idéer och synpunkter på möten. Förväntningarna blir tydligare och det löser även eventuella problem på ett smidigare sätt. Goda relationer handlar en hel del om bra kommunikation. Uppfattningen du har om andra påverkar kommunikationen – och andras uppfattning om dig. Att tro eller anta att någon inte förstår dig eller att du inte förstår andra kan leda till att dina relationer påverkas. Det är därför viktigt att hela tiden förbättra din kommunikationsförmåga

Det här programmet passar perfekt när ni vill kunna Identifiera VAD som fungerar och inte fungerar med kommunikationen, och förstå VARFÖR det är så.  

Programmets innehåll

Riktning

 • Riktning och Intentioner
 • Tillstånd och kvaliteter
 • Ankring av tillstånd
 • Preupposotioner (valda sanningar)

Ramar

 • Ramkompetens
 • Ramförståelse
 • Mönster, rutiner och strategier 

Kommunikation

 • Jag & Du
 • Pacing & Leading
 • Logiska plan
 • Neutralt språk
 • Sorterad feedback 

Facilitiering (leda övningar)

 • Planera, utföra & utvärdera

Praktisk information

Vi genomför öppna och företagsanpassade program uitfrån behov och önskemål. Kontakta oss för mer information

Vi pratar ofta och gärna – men tränar sällan kommunikation!