"Progress equals hapiness"

Time Management

En tidseffektiv utbildning

OM KURSEN
Hur kan du förbättra dina rutiner för att få mer gjort och mer tid över? 
Hur är det på din arbetsplats? Har du tidstjuvar på jobbet och dagar när inkorgen är din agenda för dagen? Du kanske önskar få tid över för att hinna arbeta mer strategiskt och långsiktigt? Att vi lever i en tillvaro där tid har blivit en bristvara samtidigt som vi får större ansvarsområden är ingen nyhet men du kan faktiskt göra något åt det.

Med Time Management-kursen får du en tidseffektiv utbildning med fokus på personlig effektivitet, planering och prioritering. Vi ser över vilka ”tids- och energitjuvar” du brottas med dagligen och ger dig verktyg för en mer målinriktad och balanserad arbetsdag. Målsättningen är att du tränar in ett beteende där du bättre kontrollerar den egna arbetssituationen, så att du får mer gjort av det som är viktigt varje dag – det som tillför värde. Detta hjälper dig att göra personliga val genom att använda den mest värdefulla besittningen du har: ditt livs tid, mer effektivt. 

Kurslängd: heldag 

Vi hävdar absolut inte att allt måste ske i team, men de gånger de behövs så varför inte vara tränad i att bedriva framgångsrikt teamarbete.

Personlig effektivitet

Utlöser din inneboende motivation

BESKRIVNING
När vår värld blir allt mer komplex och utmanande blir det svårare att fokusera på vad som är viktigt och vad som verkligen kommer att leda dig framåt.

På den här kursen kommer du att upptäcka mer om dina värderingar och talanger och hur de kan hjälpa dig att identifiera din personliga ambition och gå mot den. Detta kräver kraftfulla val som känns djupt och utlöser din inneboende motivation. Den resulterande förändringen är hållbar eftersom du är engagerad i resultaten.

Kursen kommer att hjälpa dig att göra sambanden mellan att vara den du verkligen vill vara och påverkan på dina handlingar. Vad kommer du att säga ja och nej till? Hur kan du kommunicera effektivt om det du känner starkt för?

Du kommer också att lära dig att ”stanna i ögonblicket” och fokusera på subtila kommunikationssignaler från dig själv och andra. Du känner igen dina fallgropar och stresssignaler och utvecklar tekniker för att förvandla dem till nya möjligheter.

Med hjälp av dina värderingar och talanger kommer du att förbättra din kommunikationsstil och beteende autentiskt och i slutändan uppnå högre prestanda för dig själv och din organisation.

Kurslängd: Heldag

Stressförebyggande

Lär dig hantera stress

VARFÖR?
Stress är den största orsaken till sjukfrånvaro i Sverige och det behöver inte vara så.

Syftet med denna workshop är att du som deltagare lär dig konkreta verktyg och metoder för att hantera dina tankar så att de fungerar för dig. Du kan ha mycket att göra och möta utmaningar utan att uppleva stress. Tvärtom kommer du att uppleva flow.

Det är en effektiv och praktisk workshop som ger dig ett brett utbud av tekniker och metoder för att hantera dig själv så att du stark och målinriktad utför den positiva delen av att vara upptagen.

VEM KAN DRA AV NYTTA AV KURSEN?
Workshopen ger värde för alla som vill ha insikter i grundläggande verktyg för att hantera sig själv på ett sådant sätt att stress inte längre behöver uppstå. Du kommer också att kunna bli av med orsaken till din oro och istället och tänka på ett lösningsfokuserat sätt. Du kommer inte längre att ha tankemönster som begränsar eller hämmar dig.

Workshopen bygger på ny forskning om stress och är grundad på en studie på mer än 30.000 amerikaner.

SKRÄDDARSYDD TILL DITT FÖRETAG
Vi erbjuder kurser för ditt företag, skräddarsydda för dina behov.