Bli vän med din stress

Artikel om stress

Referat från ett TedTalk med Kelly McGonigal (2013)

| How to make stress your friend |

där hon presenterar ett helt nytt sätt att se på och hantera stress.

I en amerikansk studie där 30 000 vuxna i USA följdes under åtta år, och där de började med att fråga människor – ”Hur mycket stress har du upplevt under det senaste året?” De frågade också: ”Tror du att stress är skadligt för din hälsa?” Och sedan använde de offentliga dödsregister för att ta reda på vem som dog utfallet på frågorna.

Vad forskarna upptäckte var att:
– Människor som upplevde mycket stress hade en 43% ökad risk att dö. Men det var bara sant för de människor som också trodde att stress är skadligt för din hälsa.

Människor som upplevde mycket stress men inte såg stress som skadliga var inte mer benägna att dö. De hade faktiskt den lägsta risken att dö av någon i studien, inklusive personer som hade relativt lite stress.

Forskarna spårade under de åtta åren dödsfall och fastslog att 182 000 amerikaner dog för tidigt, inte på grund av stress, men av tron ​​att stress är dåligt för dig. Det är över 20 000 dödsfall per år.
Jag tror att jag och många andra har spenderat mycket energi på att berätta för folk att stress är dåligt för hälsan. Så denna studie och nya kunskap fick mig att undra:

Kan du påverka stress positivt med hur du tänker om stress? Och här säger vetenskapen JA. När du byter tankar om stress kan du ändra kroppens svar på stress.

Artikel om stress

Så det är inte VAD du tänker utan – HUR du tänker som är nyckeln!

Så hur fungerar detta? Föreställ dig att du var med i stressstest där du blev utsatt för olika, mindre trevliga prövningar, så kanske ditt hjärta börjar dunka, du kanske andas snabbare och kanske bryter det ut svett. Jag tror att många av oss erfaret detta. Och normalt tolkar vi dessa fysiska förändringar som ångest eller tecken på att vi inte klarar trycket.

Men vad händer om du i stället betraktade dem som tecken på att din kropp fick energi, förberedde dig att möta denna utmaning? Det är exakt vad deltagarna fick höra i en studie som genomfördes vid Harvard University. Innan de genomgick det sociala stresstestet fick de lära sig att tänka om sitt stressrespons som nyttigt. Det dunkande hjärtat förbereder dig för handling. Om du andas snabbare är det inga problem. Det får mer syre till din hjärna. Och deltagare som lärde sig att se stressresponsen som användbara för deras prestanda, ja, de var mindre stressade, mindre oroliga, mer självsäkra, men det mest fascinerande för mig var hur deras fysiska stressrespons förändrades

Nu, i ett typiskt stressrespons, går din hjärtfrekvens upp och dina blodkärl minskar lumen. Och detta är en av orsakerna till att kronisk stress ibland är förknippad med hjärt-kärlsjukdom. Det är inte riktigt friskt att vara i detta tillstånd hela tiden. Men i studien, när deltagarna såg sitt stressrespons som användbart, förblev deras blodkärl avslappnad. Deras hjärta dunade fortfarande, men det är en mycket friskare kardiovaskulär profil.

Att bli bättre på att hantera stress – när du vill sova bättre.

Kelly tar upp ytteliggare upp en studie. Denna studie följde ungefär 1 000 vuxna i USA, i varierande i ålder från 34 till 93, och de började studien med att fråga, ”Hur mycket stress har du upplevt under det senaste året?” De frågade också: ”Hur mycket tid har du spenderat för att hjälpa vänner, grannar, människor i ditt samhälle?” Och sedan använde de offentliga register under de kommande fem åren för att ta reda på vilka som dog.

Dåliga nyheterna först: För varje större stressande livserfarenhet, som ekonomiska svårigheter eller familjekriser, ökade risken för att dö med 30 procent. Men, men det var inte sant för alla. Människor som tillbringade tid att ta hand om andra visade absolut ingen stressrelaterad ökning av döende. Noll. Medmänsklighet skapade motståndskraft.

Hur du tänker och hur du agerar kan förändra din upplevelse av stress. När du väljer att se din stressrespons som användbar skapar det kroppslig resiliens (Motståndskraft). Och när du väljer att få kontakt med andra under stress kan du skapa motståndskraft.

Medarbetarskap – ”en liten bok om det”