”Unlocking the power of crewcrafting”

 Vårt uppdrag - Crewcrafting

Vi samarbetar med organsiationer som ser organisatorisk crewcrafting som en framgångsnyckel i verksamheten.

Inom vårt koncept "crewcrafting" använder vi forskningsbaserade metoder, tekniker och program som lär ledare och medarbetare att utveckla och upprätthålla en stark och hållbar CREWCRAFT. 

Ledarskap | Teamutveckling | Medarbetarskap | Kommunikation.

Ladda ner en PDF om After-Action Reviews gratis – crewcrafting

Vill du öka effektiviteten i ditt team med 25% genom en insats som tar 18 minuter? Börja med att göra after action reviews (AAR). En metod som i vetenskapliga studier visat sig mycket effektiv för att främja utveckling av såväl teamprestationer som individuella prestationer är så kallade after-action reviews (AAR) eller team debriefs. 

Ladda ner gratis PDF om After-Action Reviews och lär dig metoden - klicka här 

VÅRA PROGRAM

Teamkommunikation

Workshop om att förstå grunderna i kommunikation för att du som ledare ska kunna identifiera vad som fungerar och inte i samarbeten, samt välja rätt utvecklingsinsatser.

TeamPro workshop

TeamPro workshop är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål. Team workshop ger ett strukturerat arbetsmaterial för återkoppling till teamet.

TeamPro kartläggning

Teamanalys (TPI)

Kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar.

Ledarutveckling – Lead Forward, ledarskapsmodell

Ledarutveckling

Den ledarskapsmodell som ligger till grund för LEAD FORWARD är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Workshops

Halvdags- och heldagsworkshops för företag och arbetsgrupper inom flera områden exempelvis:
TIME MANAGEMENT | PERSONLIG EFFEKTIVITET | STRESSHANTERING

ARTIKLAR