Unlocking the power of crewcrafting®
crewcrafting

 Vårt uppdrag - crewcrafting®

Crewcrafting® är ett koncept som står för ”utveckling av besättning”. Inom vårt koncept "crewcrafting®" använder vi forskningsbaserade metoder, tekniker och program samt erfarenheter av att segla besättningar över världens hav, som lär ledare och medarbetare att utveckla och bibehålla starka och hållbara team (crew). 

 Ledarskap | Teamcrafting | Medarbetarskap | Kommunikation.

After Action Reviews

Handledarutbildning i metoden                 - After Action Review

Vill du öka effektiviteten i ditt team? Vi arrangerar utbildning (1 dag) för dig som vill lära dig att handleda After Action Review. Metoden har i vetenskapliga studier visat sig mycket effektiv för att främja utveckling av såväl teamprestationer som individuella prestationer. Klicka på någon av nedanstående länkar för anmälan eller för mer information:

 

Ladda ner GRATIS PDF om After-Action Reviews – KLICKA HÄR


Kursdatum och anmälan:  After Action Review – KLICKA HÄR

 

NÄSTA DIGITALA "AAR HANDLEDAR KURS":   19 maj

PROGRAM

Crewcrafting

Kommunikation

Förstå grunderna i kommunikation för att du som ledare ska kunna identifiera vad som fungerar och inte i samarbeten, samt välja rätt utvecklingsinsatser.

TeamPro workshop

TeamPro workshop är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål. Team workshop ger ett strukturerat arbetsmaterial för återkoppling till teamet.

TeamPro kartläggning

Teamanalys (TPI)

Kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar.

Ledarutveckling – Lead Forward, ledarskapsmodell

Ledarutveckling

Den ledarskapsmodell som ligger till grund för LEAD FORWARD är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Workshops

Halvdags- och heldagsworkshops för företag och arbetsgrupper inom flera områden exempelvis:
TIME MANAGEMENT | PERSONLIG EFFEKTIVITET | STRESSHANTERING

After Action Review kurs

En metod som i vetenskapliga studier visat sig mycket effektiv för att främja utveckling av såväl teamprestationer som individuella prestationer. AAR är en enkel och strukturerad metod för att arbeta med målsättningar, återkoppling och reflektion. 

En meta-analys visade att AAR i genomsnitt förbättrar teamprestationer med så mycket som 20 - 25 % vilket i de allra flesta fall är att betrakta som en påtaglig effekt.  Till kursen

ARTIKLAR