Våra program

Vi är duktiga på att träna människor i extremsporten "att vara människa bland människor" för att kunna kommunicera och samarbeta bättre och effektivare som leder till fler och bättre kundmöten.

Teamkommunikation

Workshop om att förstå grunderna i kommunikation för att du som ledare ska kunna identifiera vad som fungerar och inte i samarbeten, samt välja rätt utvecklingsinsatser.
LÄS MER HÄR ››

TeamPro workshop

TeamPro workshop är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål. Team workshop ger ett strukturerat arbetsmaterial för återkoppling till teamet.
LÄS MER HÄR ››

Teamanalys (TPI)

Kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar.
LÄS MER HÄR ››

Ledarutveckling

Den ledarskapsmodell som ligger till grund för LEAD FORWARD är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd.
LÄS MER HÄR ››

Workshops

Halvdags- och heldagsworkshops för företag och arbetsgrupper inom flera områden exempelvis:
TIME MANAGEMENT | PERSONLIG EFFEKTIVITET | STRESSHANTERING
LÄS MER HÄR ››