• “Progress Equals Happiness”


Crewcraft Sweden

Richard är grundare av företaget, han arbetar som skeppare på segelbåtar sedan 15 år tillbaka och samtidigt arbetar han som organisationskonsult på land.  Det var denna kombination som ledde till utvecklingen av konceptet ”Crewcrafting®”, ett koncept som står för ”utveckling av besättning”.

Inom vårt koncept ”crewcrafting®” använder vi forskningsbaserade metoder, tekniker och program. Att segla besättningar över världens hav är erfarenheter som Richard gärna delar med sig av för att bidra till att utveckla och bibehålla starka och hållbara team – crews.

Ledarskap | Teamcrafting | Medarbetarskap | Kommunikation

Richard Gradin

Vi som arbetar med crewcrafting

Richard Gradin

Richard Gradin | Stockholm

Anna Eliassson – Göteborg

Anna Eliasson | Göteborg

Maths Ehrenström – Uppsala

Maths Ehrenström | Uppsala

Några av våra kunder

Exempel på våra program

Ledarskapsprogram

Ledarskapsutveckling

Programmet LEAD FORWARD är en metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.

Kursprogram

Målorienterat arbete

Forskningen på mål är omfattande och den lyfter fram mål och målarbete som ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress, samt påverka resultat och arbetsprestationer. 

Endagsutbildning i Stockholm, Göteborg eller digitalt.

Kursprogram

Teamanalys - TPI

Teamanalys – Team Pro Inventory (TPI) ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser vilka delas in i övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer.

Workshop

Time Management

En tidseffektiv utbildning. Hur kan du förbättra dina rutiner för att få mer gjort och mer tid över?  Hur är det på din arbetsplats? Har du tidstjuvar på jobbet och dagar när inkorgen är din agenda för dagen? Det här är en heldagskurs.

Workshop

Personlig effektivitet

På den här kursen kommer du att upptäcka mer om dina värderingar och talanger och hur de kan hjälpa dig att identifiera din personliga ambition och gå mot den. Detta kräver kraftfulla val som känns djupt och utlöser din inneboende motivation.

Workshop

Lär dig hantera stress

Syftet med denna workshop är att du som deltagare lär dig konkreta verktyg och metoder för att hantera dina tankar så att de fungerar för dig. Du kan ha mycket att göra och möta utmaningar utan att uppleva stress. Tvärtom kommer du att uppleva flow.