“PROGRESS EQUALS HAPPINESS”

 

Richard Gradin | Crewcraft.se

Crewcraft Sweden

Jag har arbetat som chef och ledare i affärslivet, både i Sverige och internationellt, men det var när jag började arbeta som profesionell seglare som jag verkligen förstod metodiken och pedagogiken med ledarskapet. Att segla över hav i rusk och skur ställer krav på skeppare och besättning på många sätt. Vi måste lita på varandra, förstå vad och hur vi ska göra saker vid olika förutsättningar, beakta säkerhet i förhållande till besättning osv. Det blev på allvar och crewcrafting® blev livsviktigt för mig. 

Vi har jobbat med grupper och organisationer i över 10 år. Behoven har varit olika men det genemsamma, som de flesta uttrycker, handlar om följande. 

FÖRSTÅ: vart är vi på väg och varför. DELAKTIGHET: uppleva att jag får vara med och påverka
SAMARBETA: göra med andra för att uppnå är viktigt - ensam är inte stark. MENINGSFULLHET: det jag gör betyder något för någon annan. UPPSKATTNING: känna uppskattning, att jag gör rätt saker. KUL: vill känna att det är roligt att gå och vara på jobbet

Några av våra kunder

CrewCraft Swedens kunder – Aktivitetsteamet
CrewCraft Swedens kunder: b3 consulting group
CrewCraft Swedens kunder: Dassault Systemes
CrewCraft Swedens kunder: Dizlin Pharmaceuticals
CrewCraft Swedens kunder: dll financial solutions partner
CrewCraft Swedens kunder: Möteskraft
CrewCraft Swedens kunder: Pharma Relations
CrewCraft Swedens kunder: Schouten Global
CrewCraft Swedens kunder: vettris veterinärklinik
CrewCraft Swedens kunder: Zeventy Travel & Event Creators
Det ska vara kul att gå till jobbet! KONTAKTA OSS FÖR ETT FÖRUTÄTTNINGSLÖST SAMTAL ››