Teamkommunikation 

För personer som leder grupper: chefer, ledare, projektledare och arbetsledare

Med det här programmet kommer du att förstå och kunna:

 1. Identifiera VAD som fungerar och inte fungerar i en grupp, och förstå VARFÖR det är så.
 2. Identifiera ett önskat läge/tillstånd för gruppen.
 3. Strategiskt VÄLJA de utvecklingsinsatser som effektivt förflyttar gruppen mot det önskade läget/tillståndet.
 4. Praktiskt genomföra riktad träning för att uppnå önskade teamfärdigheter dvs veta HUR du tränar och utvecklar gruppen.  

Vi hävdar absolut inte att allt måste ske i team, men de gånger de behövs så varför inte vara tränad i att bedriva framgångsrikt teamarbete.

Kurssymbol

För vem och varför?

En workshop för chefer och arbetsledare som vill bredda och fördjupa sin kompetens och färdigheter med att leda och utveckla grupper till team. 

Det kan vara många saker som inte fungerar optimalt i en grupp. Med ett aktivt teamledarskap kan du som ledare identifiera och välja rätt utvecklingsinsatser. Vi ger dig verktygen och nycklarna som gör att du själv kan utveckla och därmed strategiskt förflytta vilken grupp som helst, från vilket utgångsläge som helst.

Målgrupp

Passar personer som leder grupper:  chefer, ledare, projektledare och arbetsledare.

Varför behöver jag bli duktig i kommunikation?

Kommunikation som fungerar bra mellan medarbetare och chefer skapar engagemang och ökad förståelse för varandra. Det gör också att vi vågar dela med oss av idéer och synpunkter på möten. Förväntningarna blir tydligare och det löser även eventuella problem på ett smidigare sätt. 

Goda relationer handlar en hel del om bra kommunikation. Uppfattningen du har om andra påverkar kommunikationen – och andras uppfattning om dig. Att tro eller anta att någon inte förstår dig eller att du inte förstår andra kan leda till att dina relationer påverkas. Det är därför viktigt att hela tiden förbättra din kommunikationsförmåga.

Programmets innehåll

Riktning

 • Riktning och Intentioner
 • Tillstånd och kvaliteter
 • Ankring av tillstånd
 • Preupposotioner (valda sanningar)

Ramar

 • Ramkompetens
 • Ramförståelse
 • Mönster, rutiner och strategier 

Kommunikation

 • Jag & Du
 • Pacing & Leading
 • Logiska plan
 • Neutralt språk
 • Sorterad feedback 

Facilitiering (leda övningar)

 • Planera, utföra & utvärdera

Vi genomför öppna och företagsanpassade program uitfrån behov och önskemål. Kontakta oss för mer information.

Det här programmet passar perfekt när ni vill kunna Identifiera VAD som fungerar och inte fungerar med kommunikationen, och förstå VARFÖR det är så.  

Det är en extremsport att "vara människa bland människor" - det är mycket match och lite träning.”
En insiktsfull människa

Fler kurser & workshops

Ledarskapsprogram

Ledarskapsutveckling

Programmet LEAD FORWARD är en metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.

Kursprogram

Målorienterat arbete

Forskningen på mål är omfattande och den lyfter fram mål och målarbete som ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress, samt påverka resultat och arbetsprestationer. 

Endagsutbildning i Stockholm, Göteborg eller digitalt.

Kursprogram

Teamanalys - TPI

Teamanalys – Team Pro Inventory (TPI) ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser vilka delas in i övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer.

Workshop

Time Management

En tidseffektiv utbildning. Hur kan du förbättra dina rutiner för att få mer gjort och mer tid över?  Hur är det på din arbetsplats? Har du tidstjuvar på jobbet och dagar när inkorgen är din agenda för dagen? Det här är en heldagskurs.

Workshop

Personlig effektivitet

På den här kursen kommer du att upptäcka mer om dina värderingar och talanger och hur de kan hjälpa dig att identifiera din personliga ambition och gå mot den. Detta kräver kraftfulla val som känns djupt och utlöser din inneboende motivation.

Workshop

Lär dig hantera stress

Syftet med denna workshop är att du som deltagare lär dig konkreta verktyg och metoder för att hantera dina tankar så att de fungerar för dig. Du kan ha mycket att göra och möta utmaningar utan att uppleva stress. Tvärtom kommer du att uppleva flow.

Vi pratar ofta och gärna – men tränar sällan kommunikation!


Crewcrafting

Vårt uppdrag

Crewcrafting® är ett koncept som står för ”utveckling av besättning”. Inom vårt koncept använder vi forskningsbaserade metoder, tekniker och program samt erfarenheter från att segla besättningar över hav, som lär ledare och medarbetare att utveckla och bibehålla starka och hållbara team (crew). 

Så vi är duktiga på: träna människor i extremsporten ”att vara människa bland människor”.

Kontakta oss

Läs vår integritetspolicy