“PROGRESS EQUALS HAPPINESS”

Crewcraft Sweden

Jag har arbetat som chef och ledare i affärslivet, både i Sverige och internationellt, men det var när jag började arbeta som profesionell seglare som jag verkligen förstod metodiken och pedagogiken med ledarskapet. Att segla över hav i rusk och skur ställer krav på skeppare och besättning på många sätt. Vi måste lita på varandra, förstå vad och hur vi ska göra saker vid olika förutsättningar, beakta säkerhet i förhållande till besättning osv. Det blev på allvar och crewcrafting® blev livsviktigt för mig.

Vi har jobbat med grupper och organisationer i över 10 år. Behoven har varit olika men det genemsamma, som de flesta uttrycker, handlar om följande.

FÖRSTÅ: vart är vi på väg och varför. DELAKTIGHET: uppleva att jag får vara med och påverka
SAMARBETA: göra med andra för att uppnå är viktigt – ensam är inte stark. MENINGSFULLHET: det jag gör betyder något för någon annan. UPPSKATTNING: känna uppskattning, att jag gör rätt saker. KUL: vill känna att det är roligt att gå och vara på jobbet

Några av våra kunder